رزومه ما
   1) شرکت ملی مس ایران
   2) گروه صنعتی و پژوهشی زرنام ( زر ماکارون )
   3) شرکت پتروشیمی مارون
   4) شرکت مجتمع فولاد خراسان
   5) گروه صنعتی رسام پلیمر نامی
   6) ماشین سازی اسدی
   7) شرکت عطر گابین
   8) شرکت تام پارت ایرانیان نمایندگی Sund Birsta
   9) شرکت پویا پلیمر تهران
  10) موسسه شاهرخی
  11) شرکت کاشی و سرامیک گلسو ایمان
 12) شرکت سهند بهامین طب
 13) شرکت نان گندم زار
 14) شرکت فولاد ظفر بناب
 15) شرکت تجهیز صنعت ایرسا
 16) شرکت فولاد ساب کاران
 17) شرکت پیشگامان دی اس ال
 18) شرکت بستنی دوستی تبریز
 19) شرکت کنترل و پردازش
 20) شرکت آدمس پرستو
 21) شرکت پرنگار پلاستیک اصفهان
 22) شرکت رفاه اتصال سپاهان
 23) شرکت اخگر کوره
 24) شرکت پرتو صنعت داتیس
 25)مرکز آهن
 26) شرکت فرآورده های نسوز آذر
 27) پایگاه خبری معدن نیوز
 28) روئین سطح طبرستان
 29) نو آوران نسوز آژند
 30) توان پایش ماد